2. Skapa en ekonomisk översikt

Tidsåtgång: ca 1 h

Utgifter och inkomster

Ta ut ett kontoutdrag från de tre senaste månaderna där alla dina utgifter och inkomster finns med. Har du flera olika konton får du ta ett kontoutdrag från respektive konto.

Fördelen med att räkna ut dina utgifter och inkomster med hjälp av dina kontoutdrag är att du blir medveten om hur ofta (eller sällan) du drar ditt kort och du får en bättre överblick på vad du lägger dina pengar på. I en app eller bank som sammanställer dina utgifter och inkomster automatiskt kan det bli svårare att hitta de utgifter som bara genom att medvetandegöra blir enklare att dra ned på.

Sammanställning

Dags att sammanställa dina utgifter och inkomster. Använd dig gärna av min gratismall här (Microsoft Excel .xlsx) eller gör en egen med hjälp av min lista här i texten nedan. Lägg till eller ta bort kategorier om det behövs.

Gör en separat lista för månad 1, månad 2 och månad 3. Detta för att se om det skiljer sig mycket mellan månaderna eller om dina utgifter och inkomster är ganska lika. Är det en stor skillnad mellan månaderna, räkna ut ett genomsnitt för den eller de kategorier som det är stora skillnader mellan (summa + summa + summa / 3). Detta sker automatiskt i min Excelmall.

Årsavgifter

Kom ihåg att även inkludera utgifter som du har på årsbasis, som exempelvis bilskatt och hemförsäkring.

Förslag på kategorier

Utgifter
Fasta kostnader
Hyra
Parkering
El
Internet
Hemförsäkring
Amortering
Ränta
Mobil
Fackavgift
A-kassa
Sjuk-, olycksfall- och livförsäkring
Barnförsäkring
Bilskatt
Bilförsäkring
Spotify
Gymkort
Netflix
Välgörenhet
CSN
Rörliga kostnader
Kollektivtransport
Bil (bensin, parkering, olja, m.m.)
Kläder
Inredning
Äta ute
Snacks
Nöje (bio, presenter, skönhet)
Övrigt
Mat (dagligvaror från butik)
Summa

Inkomster
Lön
Studiestöd
Barnbidrag
Summa

Totalsumma (summa inkomster – summa utgifter)

Du har nu fått en överblick över hur mycket pengar som kommer in och hur mycket som går ut varje månad. Du har även räknat ut vad du spenderar dina pengar på varje månad. Bra jobbat!

Dela upp sparpengar och pengar du ska spendera

Syftet med denna översikt är att medvetandegöra hur just din ekonomiska situation ser ut och fatta aktiva beslut kring dina pengar. Flytta de pengar som eventuellt blir över varje månad till ett annat konto. Det finns mängder av tips på nätet hur du förvaltar dina sparpengar på bästa sätt, om du vill spara någon annanstans än ditt sparkonto.

Du har nu fått koll på ditt ekonomiska läge. Vill du dra ned på dina utgifter är det dags att göra en budget; 3. Gör en budget.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close