Så får ni en lång föräldraledighet tillsammans

Hur maximerar man sin föräldraledighet?

Om man planerar är det faktiskt möjligt för båda föräldrarna att vara hemma under en lång tid, så länge arbetet tillåter det vill säga. Att vara hemma tillsammans gör att ni båda lär känna ert barn bättre jämfört med om bara en av er vore hemma. Det gör det också möjligt för ert barn att knyta an till er båda tidigare än om ni delar upp föräldraledigheten. Ni kommer tillsammans att kunna ta del av barnets utveckling och lärande. Är ni ute i någorlunda god tid rekommenderar jag att ni börjar lägga undan pengar redan nu för att möjliggöra att båda föräldrar kan vara hemma längre än de 10 dagar man får i samband med barnets födelse.

Sätt ett mål hur länge ni båda vill vara hemma, exempelvis 3 månader. Gör en översikt över era utgifter och inkomster (här). Hur mycket pengar behöver ni få in varje månad för att klara av era utgifter då båda är föräldralediga?

Steg 1 Mål

Ni vill öka sparandet för att möjliggöra att ni båda kan vara föräldralediga i 3 månader.

Steg 2 Ekonomisk översikt

I den ekonomiska översikten konstaterar ni att era utgifter i dagsläget är 25 000 kr per månad.

Steg 3 Budget

Beräknad inkomst

Ni vill snåla med era dagar med föräldrapenning och vill bara ta ut 10 dagar/månad.

Vid en månadslön på 30 000 kr ger en föräldrapenning på 10 dagar per månad en inkomst på ca 5 000 kr. Använd er av Försäkringskassans hemsida för att räkna ut er preliminära föräldrapenning.

Beräknade utgifter

När ni går igenom utgifterna ser ni att det finns möjlighet att sänka dem genom att säga upp abonnemang ni sällan använder, dra ned på matkostnaderna och klädinköp samt minska antalet restaurang- och kafébesök. Efter genomgången hamnar utgifterna per månad på 20 000 kr, det vill säga en minskning med 5 000 kr/månad.

Grund för budgeten

Inkomstglappet är 15 000 kr/månad (20 000 kr i utgifter – 5 000 kr i föräldrapenning). Ni behöver i detta exempel spara 15 000 kr x 3 månader = 45 000 kr för att möjliggöra att den andra partnern kan vara hemma utan att ta ut några dagar med föräldrapenning.

Låt säga att ni har 6 månader på er innan barnets ankomst. 45 000 kr / 6 månader = 7 500 kr/månad.

Hur mycket sparar ni idag? Har ni redan ett sparande där ni kan avvara en del eller hela? Eftersom ni redan dragit ned på utgifterna med 5 000 kr behövs 2 500 kr ytterligare för att ni ska få ihop 45 000 kr på 6 månader. Har ni möjlighet att ta det från ert redan befintliga sparande är det toppen. Om inte det är möjligt får ni ta en vända till med budgeten och se var ni kan dra ned på era utgifter ytterligare. Läs gärna mina tips här.

Tips på extrainkomster finns här!

Tips!

Eftersom ni redan dragit ned på utgifterna i budgeten möjliggör det också att ni kan ta ut färre dagar med föräldrapenning när den ena av er arbetar, förutsatt att ni fortsätter att följa budgeten.

Låt säga att ni båda tjänar ca 30 000 kr var/månad, då behöver den andra partnern inte ta ut några dagar med föräldrapenning första året om ni fortsätter ha utgifter på 20 000 kr/månad. Efter att barnet fyllt ett år måste man ta ut föräldrapenning på heltid för att skydda sin SGI, men vill man inte skydda sin SGI och det är okej för arbetsgivaren att inte ta ut föräldrapenning för de dagar man är föräldraledig, kan man fortsätta snåla med sina föräldradagar.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close